Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αντιγόνη Νούλα

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2012)
  • MSc. στις Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών Δ.Π.Θ. (2015)

Η Αντιγόνη Νούλα είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (2012) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στις Τεχνολογίες Ενεργειακών Συστημάτων από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2015). Κατά τη διάρκεια των σπουδών πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στη βιομηχανία Συστήματα Sunlight.
Από το 2016 έως το 2018 εργάστηκε στη βιομηχανία Kleemann στη διαχείριση τεχνικών έργων διεθνών πελατών.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων, αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, μοντέλων απόκρισης - ζήτησης, προβλήματα βελτιστοποίησης και τεχνολογίες ενεργειακών συστημάτων.
Εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, από τον Μάρτιο του 2018.

Επικοινωνία

Κα Αντιγόνη Νούλα

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:
Url: https://www.linkedin.com/in/antigoni-noula

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: