Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αγγελική Τοπαλίδου-Κυνιαζοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Η Αγγελική Τοπαλίδου-Κυνιαζοπούλου έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 2012 από το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε στην ρομποτική ομάδας της σχολής, Κουρήτες. Στη συνέχεια ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργαζόταν στο εργαστήριο αυτόνομων και ευφυών συστημάτων ως βοηθός έρευνας. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της είναι σχεδιασμός και έλεγχος μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων και η ρομποτική.

Επικοινωνία

Κα Αγγελική Τοπαλίδου-Κυνιαζοπούλου

Κτίριο A - Γραφείο 1.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257708
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: