Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Αναστάσιος Καρακώστας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • -Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003)
  • -Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010)

Ο Αναστάσιος Καρακώστας εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Είναι πτυχιούχος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμ. Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στη Συνεργατική Μάθηση.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τα πεδία: συνεργατική μάθηση, προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα, υβριδική μάθηση, εφαρμογές γνωστικής ενίσχυσης σε Ιατρικά περιβάλλοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (28)

  • A. Karakostas, A. Maronidis, D. Ververidis, E. Nikolaidis, A. Papazoglou–Chalikias, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Enhancing Virtual Learning Spaces: the impact of the Gaming Analytics", A2LS Springer book “Software Data Engineering For Network eLearning Environments: Analytics and Awareness Learning Services”, Eds. S. Caballé, J. Conesa, vol. 11, Springer, 2018.
  • E. Kontopoulos, P. Mitzias, S. Dasiopoulou, J. Moßgraber, S. Mille, P. Hertweck, T. Hellmund, A. Karakostas, S. Vrochidis, L. Wanner, I. Kompatsiaris, "Applying Semantic Web Technologies for Decision Support in Climate-Related Crisis Management", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
  • G. Antzoulatos, A. Karakostas, S. Vrochidis, F. Lombardo, D. Norbiato, M. Ferri, I. Kompatsiaris, "A Crisis Classification System for flood risk assessment: the beAWARE project", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
  • S. Andreadis, I. Gialampoukidis, R. Fiorin, F. Lombardo, D. Norbiato, A. Karakostas, M. Ferri, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Social Media Observations for Flood Event Monitoring in Italy over a One-Year Period", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
  • D. C. Hilbring, J. Moßgraber, P. Hertweck, T. Hellmund, H. van der Schaaf, A. Karakostas, E. Kontopoulos, I. Gialampoukidis, S. Andreadis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Harmonizing Data Collection in an Ontology for a Risk Management Platform", In proceedings of Enviroinfo 2018, September 5-7, Shaker-Verlag

Επικοινωνία

Δρ. Αναστάσιος Καρακώστας

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257727
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: