Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αναστασία Μουμτζίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ.
  • Msc. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ.

Η Αναστασία Μουμτζίδου εργάζεται από τον Ιανουάριο του 2007 ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, σημασιολογική ανάλυση εικόνας και ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (55)

  • S. Andreadis, A. Moumtzidou, K. Apostolidis, K. Gkountakos, D. Galanopoulos, E. Michail, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE IN VBS 2020", Proc. 26th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2020), Daejeon, Korea, Jan. 2020.
  • A. Moumtzidou, M. Bakratsas, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Road passability estimation using deep neural networks and satellite image patches", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany (accepted for publication)
  • S. Andreadis, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mavropoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2019", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11296, pp. 602-608, Jan. 2019.
  • S. Vrochidis, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, D. Liparas, G. Casamayor, L. Wanner, N. Heise, T. Wagner, A. Bilous, E. Jamin, B. Simeonov, V. Alexiev, R. Busch, I. Arapakis, I. Kompatsiaris, "A multimodal analytics platform for journalists analysing large-scale, heterogeneous multilingual and multimedia content", 2018, Frontiers in Robotics and AI, 5, 123.
  • E. Kosmidis, P. Syropoulou, S. Tekes, P. Schneider, E. Spyromitros-Xioufis, M. Riga, P. Charitidis, A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Loukidis, K. Kourtidis, A. Georgoulias, G. Alexandri, "hackAIR: Towards raising Awareness about Air Quality in Europe by developing a Collective Online Platform", ISPRS International Journal of Geo-Information 2018

Επικοινωνία

Κα Αναστασία Μουμτζίδου

Κτίριο A - Γραφείο 0.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257746
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: