Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αλέξανδρος Μέτσαϊ

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017)

Ο Αλέξανδρος Μέτσαϊ έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Α.Π.Θ.) τον Νοέμβριο του 2017. Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την Αυτόνομη Εκμάθηση Αντικειμένων Από Ρομποτικό Όχημα Μέσω Αλληλεπίδρασης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της μηχανικής όρασης, της υπολογιστικής νοημοσύνης και της ανάλυσης εικόνας.

Επικοινωνία

Κος Αλέξανδρος Μέτσαϊ

Κτίριο A - Γραφείο 007
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257762
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: