Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αδαμαντία Χουλιαρά

Βοηθός Έρευνας

  • ΒSc. Εφαρμοσμένη Πληροφορική, ΠΑ.ΜΑΚ. (2007)
  • MSc. Πληροφοριακά Συστήματα, ΠΑ.ΜΑΚ. (2009)

Η Αδαμαντία Χουλιαρά είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΠΑ.ΜΑΚ) και του μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΑ.ΜΑΚ). Από το 2015, είναι υποψήφια διδάκτωρ στο μεταπτυχιακό τμήμα των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΑ.ΜΑΚ). Έχει επίσης εργαστεί ως προγραμματίστρια στον ιδιωτικό τομέα. Από το Φεβρουάριο του 2019 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο ITI / CERTH. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα συστήματα βάσεων δεδομένων, την επιστήμη δεδομένων και τη θεωρία γράφων.

Επικοινωνία

Κα Αδαμαντία Χουλιαρά

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: