Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Λεκτ. Αλέξανδρος Τζάλλας

ΤΕΙ Ηπείρου

  • ΤΕΙ Ηπείρου

Επικοινωνία

Λεκτ. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: