Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Γεγονότα και Ειδήσεις

 • Διάλεξη 14 Μαρτίου 2012

  Remote Sensing in Europe: Status analysis and trends focusing on Environment and Agriculture, Δρ. Ιωάννης Μανάκος, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

 • Διάλεξη 29 Φεβρουαρίου 2012

  The Archaeological Research in the 21st century: the employment of the New Technologies for the solution of Old Problems and for the expansion of the Archaeological possibilities and perspectives, Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη, Ι.Π.Ε.Τ. - ΑΘΗΝΑ

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-73)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος Adapt4EE

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-72)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος SocialSensor

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-71)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: