Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Open call for Expert

(Partner CERTH/ITI of VERITAS FP7 project)

The VERITAS project is implementing specific methodologies and tools for Virtual User modelling based on sparse data collected via extensive literature research, guidelines analysis and measurement campaigns for collecting data from real users.

An open call for an expert has been launched for supporting the creation of the Virtual User model generator module of VERITAS. Expertise is required in the area of statistics and especially on the synthesis of stochastic models of Virtual Users based on sparse measurements.

The duration of this task is estimated to 10-12 months (starting on the 1st of June 2011) with a corresponding reimbursement of up to 18.000 €.

Interested experts are kindly requested to submit their detailed CV to the following email address:

The call for experts is open until 6 May 2011.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: