Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Θέση Συνεργαζόμενου Ερευνητή

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 20, 2011 - Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής Ι.Π.ΤΗΛ., στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «VIS-SENSE/ Visual Analytic Representation of Large Datasets for Enhancing Network Security», αριθμού συμβολαίου 257495 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.vis-sense.eu), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση συνεργαζόμενου ερευνητή, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση έργου, από 1/6/2011 διάρκειας επτά (7) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (30/09/2013).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση προγραμματισμού και πολύ σημαντική θα είναι ενδεχόμενη γνώση στους τομείς της απεικόνισης πληροφορίας (visualization) και γραφικών (computer graphics).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: