Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Σεμινάριο 3 Μαρτίου 2010

The physiological background of EMG, Δρ Λήδα Μαδεμλή

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: