Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Διάλεξη 25 Ιανουαρίου 2012

Networks of Concepts and Ideas, Καθ. Μαρία Πέτρου, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: