Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΙΠΤΗΛ για το Χειμώνα του 2012

(Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ του ΙΠΤΗΛ, στις 4-5μμ, εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα. Οι διαλέξεις είναι στα Αγγλικά.)

25 Ιανουαρίου
Networks of Concepts and Ideas
Καθ. Μαρία Πέτρου, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ
1 Φεβρουαρίου ακυρώθηκε
Incremental Methods for Machine Learning Problems
Δρ. Αριστείδης Λύκας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
8 Φεβρουαρίου
Remote sensing of forest ecosystems
Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης, Α.Π.Θ.
15 Φεβρουαρίου
Using Attributed Affect for Implicit Sentiment Image Tagging and Content Based Retrieval
Δρ. Κώστας Αποστολάκης, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ
22 Φεβρουαρίου
3D and multimodal retrieval
Δρ. Απόστολος Αξενόπουλος, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ
29 Φεβρουαρίου
The Archaeological Research in the 21st century: the employment of the New Technologies for the solution of Old Problems and for the expansion of the Archaeological possibilities and perspectives
Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη, Ι.Π.Ε.Τ. - ΑΘΗΝΑ
7 Μαρτίου
Air pollution from space: recent advancements from satellite remote sensing instruments
Δρ. Μαριλίζα Κουκουλή, Α.Π.Θ.
14 Μαρτίου
Remote Sensing in Europe: Status analysis and trends focusing on Environment and Agriculture
Δρ. Ιωάννης Μανάκος, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ
21 Μαρτίου
Rule-based Applications on top of Ontologies: Architectures and Challenges
Δρ. Γεώργιος Μεδίτσκος, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: