Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ανακοίνωση ματαίωσης διαδικασίας επιλογής υποψηφίου για την 18145

Ανακοίνωση ματαίωσης διαδικασίας επιλογής υποψηφίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18145/11-09-2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: