Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 19673

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 19673 / 16-04-2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: