Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΙΠΤΗΛ για το Φθινόπωρο του 2011

(Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ του ΙΠΤΗΛ, στις 4-5μμ, εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα. Οι διαλέξεις είναι στα Αγγλικά.)

5 Οκτωβρίου
Flame detection and fire propagation estimation
Δρ Κοσμάς Δημητρόπουλος, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ
12 Οκτωβρίου
Machine vision systems for robotics applications
Δρ Αντώνιος Γαστεράτος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
19 Οκτωβρίου
Resource Management in Mobile Networks
Δρ Γεώργιος Θεοδωρίδης, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ
2 Νοεμβρίου
Pneumatically actuated robot system for gait rehabilitation
Dr Saso Koceski, University "Goce Delcev", Skopje
9 Νοεμβρίου
Asset Lifecycle Management: Enabling Technologies, Systems and Services
Δρ Χρήστος Εμμανουηλίδης, ΙΠΕΤ ΑΘΗΝΑ
16 Νοεμβρίου
Multi-Label Learning for Concept-Based Retrieval: The ImageCLEF 2011 Experience
Δρ Γρηγόριος Τσουμάκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
25 Νοεμβρίου, Παρασκευή
Remaining Challenges in Content-Based Access to Medical Images
Prof. Dr. Thomas M. Deserno (né Lehmann), Germany
30 Νοεμβρίου
Photometric stereo
Δρ Μαρία Αγγελοπούλου, Imperial College London, UK
7 Δεκεμβρίου
Color reduction
Καθ. Νίκος Παπαμάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
22 Δεκεμβρίου , Πέμπτη
FPGAs and their applications to image processing
Δρ Χρήστος-Σάββα Μπουγάνη, Imperial College London, UK

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: