Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Διάλεξη 06 Ιουλίου 2011

Motion Planning for Physical Systems, Prof Lydia Kavraki, from Rice university, USA

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: