Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Προστασία Άυλων Αγαθών - Πατέντες

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Βασικά στοιχεία για την κατάθεση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ.

Η κατάθεση της αίτησης και η παραλαβή της από τον ΟΒΙ (δηλαδή, η «ημερομηνία παραλαβής» που δίνει ο ΟΒΙ και εμφανίζεται στη σχετική απόδειξη κατάθεσης που χορηγεί) πρέπει γενικά να προηγείται της όποιας ενέργειας δημοσιοποίησης της εφεύρεσης (π.χ. υποβολή σχετικής εργασίας προς δημοσίευση).

Συστατικά στοιχεία της (συνηθισμένης) αίτησης:

 • Έντυπο αίτησης (εις διπλούν)*
 • Περιγραφή της εφεύρεσης (εις διπλούν)*
 • Αξιώσεις (εις διπλούν)*
 • Περίληψη της εφεύρεσης (εις διπλούν)
 • Σχέδια της εφεύρεσης (εις διπλούν)
 • Έντυπο προσδιορισμού του εφευρέτη (εις διπλούν) (:των ατόμων που έκαναν την εφεύρεση – ο εφευρέτης είναι διαφορετικός από τον «καταθέτη», που είναι το ΕΚΕΤΑ και προσδιορίζεται στο βασικό έντυπο αίτησης)
 • Αντίγραφο καταστατικού του ΕΚΕΤΑ, επικυρωμένο από δικηγόρο.
 • Πληρεξούσιο του Προέδρου ΔΣ του ΕΚΕΤΑ προς τη δικηγόρο που καταθέτει την αίτηση (η κατάθεση πρέπει να γίνει από πληρεξούσιο δικηγόρο)
 • Αντίγραφα των συμβάσεων που αποδεικνύουν την υπηρεσιακή σχέση των εφευρετών με το ΕΚΕΤΑ, επικυρωμένα από δικηγόρο.
 • Απόδειξη καταβολής στον ΟΒΙ των τελών κατάθεσης και σύνταξης έκθεσης έρευνας*

Από τα παραπάνω στοιχεία:

 • Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά για να πάρει ημερομηνία κατάθεσης η αίτηση, για τα υπόλοιπα υπάρχει σήμερα προθεσμία 4 μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης (αλλά φυσικά αν κάτι δε σταλεί εξαρχής, καλό είναι να γίνεται επαλήθευση με το site του ΟΒΙ ότι αυτό είναι επιτρεπτό και ποια είναι η ισχύουσα προθεσμία).
 • Όσα αναφέρονται ως «έντυπα» αφορούν σε έτοιμες φόρμες προς συμπλήρωση, που διατίθενται από το site του ΟΒΙ.
 • Όσα πρέπει να συντάξει ο εφευρέτης (περιγραφή της εφεύρεσης, περίληψη, κλπ.) πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές εμφάνισης (π.χ. ελάχιστο πάνω περιθώριο του χαρτιού 2 cm, κλπ) αλλά και έκφρασης – λεπτομέρειες και παραδείγματα τέτοιων εγγράφων παρατίθενται στον σχετικό οδηγό του OBI.
 • Όλες οι περιγραφές, σχέδια κλπ. πρέπει να είναι στα Ελληνικά.
 • Τα τέλη κατάθεσης και σύνταξης έκθεσης έρευνας που πρέπει να προκαταβληθούν ανέρχονται σήμερα σε 350 ευρώ – αλλά αυτά αφορούν τη «συνηθισμένη» αίτηση και μπορεί αυξάνονται σε ειδικότερες περιπτώσεις (π.χ. αν το πλήθος των αξιώσεων ξεπερνά τις 10 υπάρχει επιπλέον χρέωση για κάθε αξίωση πέραν των πρώτων 10) – λεπτομέρειες αναφέρονται στη σχετική σελίδα του OBI.
 • Ο πληρεξούσιος δικηγόρος που αναφέρεται παραπάνω και κάνει την κατάθεση (υπογράφει τις αιτήσεις, κάνει τις σχετικές επικυρώσεις εγγράφων) μπορεί να είναι η νομική σύμβουλος του ΕΚΕΤΑ, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν πρόσθετα δικηγορικά έξοδα.

Μετά την επιτυχή κατάθεση της αίτησης, ο ΟΒΙ την εξετάζει και ενημερώνει τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το αποτέλεσμα (μετά από διάστημα ίσως 1-2 ετών). Στη συνέχεια, πρέπει να πληρωθεί τέλος χορήγησης του διπλώματος (150 ευρώ) και κάθε χρόνο (από τον 3ο μέχρι τον 20ο) τέλος διατήρησης της προστασίας, που κλιμακώνεται από 20 έως 1100 ευρώ ανά χρόνο.

Χρήσιμες συνδέσεις

Η γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΒΙ
http://www.obi.gr

Γραφείο Διαμεσολάβησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημείου Θράκης - Χώρος Διαχείρισης Καινοτομίας
http://innovation.duth.gr/duthvrc/elearn/ipr/ipr.htm

Imperial College London, Patents
http://www3.imperial.ac.uk/library/find/patents

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: