Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Βιο-ιατρική και Πληροφορική

Η Βιοϊατρική είναι μία από τις επιστήμες οι οποίες ωφελούνται περισσότερο από τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο μέσω της ανάπτυξης τεχνικών ψηφιακής αρχειοθέτησης που επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα ασθενών, την χρήση βιβλιοθηκών χημικών ενώσεων για την έρευνα στην φαρμακολογία, και την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένους πραγματογνώμονες για την καλύτερη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών, αλλά και μέσω της ανάπτυξης νέων τρόπων για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξέλιξη της ιατρικής γνώσης.

Έχουμε εργαστεί σε στατιστικά υψηλού βαθμού και την ανάλυση τρισδιάστατων υφών για τον χαρακτηρισμό ιστών και την αναγνώριση διάφορων καταστάσεων όπως είναι για παράδειγμα η νόσος του Αλτσχάιμερ, η σχιζοφρένεια και διάφορες μορφές καρκίνου. Έχουμε επίσης εργαστεί με ενδοαγγειακά υπερηχογραφήματα (IVUS), ανάλυση εικόνας και τρισδιάστατη αναπαράσταση στεφανιαίων αρτηριών έχοντας αναπτύξει φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία για το ιατρικό προσωπικό τα οποία υποστηρίζουν την έγκαιρη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την αξιολόγηση του κινδύνου των ασθενών.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • AgeingAtWork — Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (2019: H2020-SC1-DTH-2018-1, RIA)
 • AI4EU — A European AI On-Demand Platform and Ecosystem (2019: H2020 ICT-26-2018-2020)
 • RADAR-AD — A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: IMI2 – Call 3 - Topic 1)
 • PROTEIN — PeRsOnalized nutriTion for hEalthy livINg (2018: )
 • υποστηρίΖΩ — Ολοκληρωμένο σύστημα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Take-A-Breath — Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα (2018: Τ1ΕΔΚ-03832)
 • CHRODIS-PLUS — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • INTEGRATE — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • ACTIVAGE — ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016 IA)
 • HarmonicSS — HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016 RIA)
 • SMARTsurg — SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery (2017: H2020-ICT-26-2016)
 • i-PROGNOSIS — Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS (2016: H2020-PHC-2015-single-stage RIA)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • ICT4Life — ICT services for Life Improvement For the Elderly (2016: H2020 RIA)
 • FrailSafe — Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions (2016: H2020 (PHC-21-2015) RIA)
 • MEDGENET — Medical Genomics and Epigenomics Network (2016: H2020-TWINN-2015 CSA)
 • PATHway — Technology enabled behavioural change as a pathway towards better self-management of CVD (2015: H2020 PHC-RIA)
 • FI-STAR — Future Internet Social and Technological Alignment Research (2013: FP7-ICT)
 • Dem@Care — Dementia Ambient Care: Multi-Sensing Monitoring for Intelligent Remote Management and Decision Support (2011: FP7 ICT - IP)
 • CEEDS — Collective Experience of Empathic Data Systems (2010: FP7 ICT - FET IP)
 • Miracle — Microscopic Image Processing Analysis Coding and Modelling Environment (2010: Marie Curie Actions - IRSES)
 • Interstress — Interreality in the Management and Treatment of Stress-Related Disorders (2010: FP7 ICT - CP)
 • TeleDiab — Study of the Capabilities and Requirements of Operational Client-Server Health Information System for Diabetes (2007: ΟΟΣτΜΘ)
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Η χρήση της οπτικής ανατροφοδότησης ως μέσο εξάσκησης της στατικής δυναμικής ισορροπίας σε ηλικιωμένα άτομα (2007: )
 • — Ανάπτυξη προηγμένων σημασιολογικών τεχνικών για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του τρισδιάστατου ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος. (2006: ΕΠΑν)
 • ASSIST — Association Studies Assisted by Inference and Semantic Technologies (2005: IST-STREP)
 • — Ανάλυση ιατρικών εικόνων και εικονοσειρών με χρήση γνώσης για εφαρμογές υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Σλοβενίας)
 • — Κινητή Μονάδα Τηλεϊατρικής (2001: ΠΕΠΕΡ)
 • — Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής (2001: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας)
 • OTELO — Mobile Tele-Echography using an Ultra-Light Robot (2001: IST)
 • — Τεχνολογίες Παρακολούθησης Ασθενών εξ Αποστάσεως (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • — Εφαρμογές Τηλεϊατρικής με χρήση τεχνολογιών WAP (2001: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου)
 • Γενική Κλινική — Κατανεμημένο Σύστημα Διαχείρισης Διαγνωστικών Εικόνων (1999: ΠΑΒΕΤ)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: